ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

10 Temmuz 2011 Pazar

KOCAELİ PROVİNCE
KOCAELİ İLİ TANITIM
kocaeli
marmara kocaeli
 kocaeli türkiye
kocaeli resimler
kocaeli fotoğraflar
kocaeli manzaralar
kocaeli görüntüler
kocaeli video
kocaeli spor
kocaeli yemekleri
kocaeli haber
kocaeli tarih
kocaeli iklim
kocaeli coğrafya
kocaeli turizm
kocaeli konaklama
kocaeli otel
kocaeli pansiyon
kocaeli yurt
kocaeli kültür
kocaeli sanat
kocaeli ekonomi
kocaeli sanayi
kocaeli ticaret
kocaeli tarım
kocaeli hayvancılık
kocaeli ulaşım
kocaeli haritası
kocaeli sağlık
kocaeli hastahanesi
kocaeli deprem
kocaeli doğa 
kocaeli gezi
kocaeli tatil
kocaeli dernek
kocaeli konut
kocaeli emlak
kocaeli kiralık
kocaeli satılık
kocaeli arsa
kocaeli araç
kocaeli deniz
kocaeli kum
kocaeli fotoğrafçılık
kocaeli kuşlar
kocaeli yoğurt
kocaeli nehirleri
kocaeli eğitim
kocaeli okul
kocaeli lisesi
kocaeli
türkiye kocaeli

KOCAELİ İLİ TARİHTARİHÇE
Dünyanın önemli yollarının kavşak noktası durumunda olan Kocaeli ve civarında tarih öncesi çağlardan, yaklaşık olarak M.Ö. 3000´den itibaren insanların yaşamakta olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Günümüze kadar devamlı iskân edilmiş olan Kocaeli’ne ait ilk deliller M.Û. 12. yy.a kadar dayanmaktadır.
 Bu tarihlerde Frigler bölgeyi ellerinde tutmuş, ardından Yunanistan´ın Megara şehrinden kendilerine yeni bir yer aramak için yola çıkan göçmen bir grup, şimdiki Başiskele mevkiinde ASTAKOZ adını verdikleri şehri kurmuşlardır. Trakia kralı Lysimakhos´un ASTAKOZ´u tahrip etmesiyle bugünkü Kocaeli´nin de üzerinde bulunduğu yamaçlara NlKOMEDİA adında yeni bir şehir kurulur.
kocaeli haritası
M.Ö. 262 yılında şehri inşa ettiren Büyük İskender’in Anadolu´yu zaptetmekle görevli kralı Nikomedes, şehre eşinin ismini vermiştir. Giderek yükselen Bıtinya Krallığı´nın merkezi Nikomedia, büyük Helenistik şehir olur. MÖ. 91–94 yıllarında Romalılara bağışlanır. M.S. 284 yılında imparator Dıokletıonus, Nıkomedıa´yı yeniden başkent yapar. Onun zamanında Nikomedia; Roma, Antakya, İskenderiye´den sonra dünyanın dördüncü büyük şehridir. 11. yy.´ın son çeyreğinde Nikomedia, Selçuklular tarafından fethedilir. I. Haçlı Seferinde geri alınan Nikomedia, bir süre Latinlerin işgalinde kaldıktan sonra tekrar Selçuklulara geçer.
Orhan Gazi zamanında, Adapazarı ve Hendek yörelerinin valisi Akçakoca, kenti alınca şehir Osmanlı Devletinin egemenliğine girer. Başlangıçta İznik’in yan komşusu anlamında İznikmid olan bu şehrin adı zamanla Kocaeli’ne dönüşmüştür. 1888 yılına kadar İstanbul´a bağlı kalan Kocaeli bu tarihten sonra ayrı bir kent olur. İstiklal harbi öncesi İngiliz ve Yunanlı kuvvetlerin işgalinde kalan şehir 28 Haziran 1921´de kurtarılmış, Cumhuriyetin ilanından sonra da Kocaeli vilayetinin merkezi olmuştur. Cumhuriyet döneminde bölgeye yapılan sanayi yatırımları ile sanayi alt yapısı tamamen şekillenir, hem devlet hem de özel girişimler artar.
İzmit´in İşgal Yıllarından bir fotoğraf... "Tershane Bahçesinde İdam Edilen Bir İzmitli"
Fotoğrafın Hikayesi;
İzmitli Atıf Kaptan, tersane bahçesinde yaşananları şöyle anlatıyor: "Bir gün memleketin ileri gelenleri, bu arada babamı, Enver Paşa´nın yaverlerinden amcamız Kaymakam Mümtaz Bey´i işgal kuvvetlerinin tutuklayarak hapsettiklerini gördük. Bu tutuklu kişilerin Malta´ya sürülecekleri söyleniyordu. Binbir zorlukla babamı, tutuklu bulunduğu tershanenin yanında hapishane olarak kullandıkları binada ziyarete gittik.
 Nihayet bazı nafiz dostların tavassutu ile peder, bu Malta yolculuğundan yakayı sıyırabildi. Bu defa evimiz işgalciler tarafından basılmaya başlandı. Silahlar arıyorladı. İki günün biri tershane bahçesinede binbir iftira ile bir Türk kurşuna diziliyor ve biz bunları görüyorduk".
KAYNAK : Atilla Oral´ın ‘Kuva-yı Milliye’ isimli kitabı.
Bugün ileri düzeyde sanayi ve endüstri kenti olan Kocaeli; çevresi ile demiryolu ve en gelişmiş karayolu ağına sahiptir. Bunun yanı sıra Derince ve Kocaeli limanlarıyla da dünyanın dört bir yanına deniz yolu bağlantısını kurmuştur. Yüzölçümü açısından küçük bir il olan Kocaeli, gerek sanayi sektöründeki üretim, katma değer, 
gerekse bu sektörde çalışan insan sektöründeki üretim, gerekse bu sektörde çalışan insan açsından sadece Türkiye için değil, dünya için de ilginç bir örnektir. Doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, kayak merkezi ve tarihi eserlerinin yanında Karadeniz ve Marmara Denizine olan kıyıları ile Kocaeli ili ticaret ve turizm açısından da ayrı bir önem taşımaktadır.


KOCAELİ COĞRAFYA
COĞRAFYA
Kocaeli, Marmara Bölgesi´nin Çatalca-Kocaeli Bölümü´nde, 29°22´-30°21´ doğu boylamı, 40 D 31 ´- 41 D 13´ kuzey enlemi arasında yer alır. Doğu ve güneydoğuda Sakarya, güneyde Bur­sa illeri, batıda Yalova ili, İzmit Körfezi, Marmara Denizi ve İstanbul ili, kuzeyde de Karadeniz´le çevrilidir.
 İl merkezi İzmit´in doğusundan geçen 30° doğu boylamı Türkiye saati için esas kabul edilir. Kocaeli ilinin yüzölçümü 3.505 km 2 ´dir. Asya ile Avrupa´yı birleştiren önemli bir yol kavşağında bulunmakta­dır.
Doğal bir liman olan İzmit Körfezi işlek bir denizyoludur. İlin kuzeybatı yüzündeki İstanbul il sınırı, Gebze ile İstanbul arasında akan Kemiklidere´nin doğusundan ge­çer. Güneybatıda İstanbul-Kocaeli sınırı İzmit Körfezi´nin karşı kıyısında Yalova topraklarıyla son bulur.
 Bursa sınırını Sa­manlı Dağları´nın tepelerinden geçen hat oluşturur. Güney­doğuda bu sınır Maşukiye´nin hemen yanındaki Sapanca Gölü kıyısında Sakarya iline dayanır.
KOCAELİ İLİ DAĞLAR
DAĞLAR
Sakarya Irmağı´nın batı yakasından başlayarak Pamukova ve İznik Gölü´nün kuzeyinde Bozburun´a kadar uza­nan Samanlı Dağları İzmit, Sapanca ve Adapazarı çöküntü alanına hâkim bir konumdadır. Samanlı Dağları´nın en yüksek noktası 1.601 m´ye erişen Keltepe´dir (Kartepe). İldeki diğer önemli dağlar Dikmen Dağı (1.387 m), Naldöken Dağı (1.125 m), Naz Dağı (917 m) ve Çene Dağı´dır (646 m).
KOCAELİ İLİ OVALAR
OVALAR VE PLATOLAR
Başlıca ovalar İzmit kenti ile Sapanca Gölü arasında uzanan düzlükler ile Dilovası´dır. Bir peplen olan Kocaeli Yarımadası´nın il sınırları içinde kalan bölümü dalgalı düzlükler­den oluşur.
KOCAELİ İLİ AKARSULAR
AKARSULAR
İl topraklarından kaynaklanan suların bir bölümü Ka­radeniz´e, bir bölümü de Marmara Denizi´ne ulaşır. Kocaeli Yarımadasında uzanan dağların sırtı İzmit Körfezi ve Mar­mara´ya daha yakın olduğundan Karadeniz´e dökülen akar­sular daha uzundur. Gebze´nin Tepecik köyü yakınlarından doğan 71 km uzunluğundaki Riva (Çayağzı) 
Deresi İstanbul Boğazı giri­şinin doğusunda Karadeniz´e dökülür. Ağva Deresi de denen Göksu Deresi Karayakuplu köyü yakınlarından çıkar ve Ağva´da Karadeniz´e ulaşır. Yine Karadeniz´e dökülen Yulaflı Deresi´nin uzunluğu 43 km´dir. Üzerinde İstanbul kentine su sağlayan Darlık Barajı bulunan Darlık Deresi de il topraklarından doğar.
 Denizli köyünden doğup Karadeniz´e dö­külen Kocadere´nin uzunluğu 50 km´dir. İ! topraklarından doğup, il sınırları içinde Karadeniz´e dökülen başlıca akarsu Kandıra ilçesindeki Sansu´dur. Sakarya Nehri´ne Karadeniz´e dökülmeden önce katılan son akarsu olan Kaynarca Deresi de Kandıra ilçesinden doğar. Samanlı Dağları´ndan doğan Kirazdere İzmit kentinde körfeze dökülür.
 Bu dere üzerindeki Kirazdere Barajı´nın yapımı 1997´de tamamlanmıştır. Gebze ilçesindeki Dilovası Deresi´nin uzunluğu 12 km´dir. Pelitli kö­yünün güneyinden ve Tavşanlı köyünün kuzeyinden geçerek İzmit Körfezi´ne dökülür.
KOCAELİ İLİ GÖLLER
GÖLLER
Batı bölümündeki 7 km´si Kocaeli sınırları içerisinde kalan Sapanca Gölü´nün yüzölçümü 47 km 2 ´dir. İzmit kentine su sağlayan Kirazdere Barajı´nın ardında yer alan yapay göl ise 1,74 km 2 ´lik bir alanı kaplar. Bir başka yapay göl de İzmit Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin su ihtiyacını karşıla­mak için yaptırılan barajın ardında su toplanması sonucu oluşan Yuvacık Baraj Gölü´dür.
KOCAELİ İLİ İKLİM
İKLİM
Körfez kıyılarıyla Karadeniz kıyısında ılıman, dağlık kesimlerde daha sert bir iklim hüküm sürer. Kocaeli ikliminin, Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında bir geçiş oluştur­duğu söylenebilir. İl merkezinde yazlar sıcak ve az yağışlı, kışlar yağışlı, zaman zaman karlı ve soğuk geçer. Kocaeli´nin Karadeniz´e bakan kıyıları ile İzmit Körfezi´ne bakan kıyılarının iklimi arasında bazı farklılıklar göze çarpar. Yazın körfez kıyılarında bazen bunaltıcı sıcaklar yaşanırken Karadeniz kıyıları daha serindir. 
İl merkezinde ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 41,6 D C (11 Ağustos 1970), en düşük hava sıcaklığı -8,7°C (4 Şubat 1960), yıllık ortalama sıcaklık ise 14,8°C´dir. Karadeniz kıyısında yıllık ortalama yağış miktarı 1.000 mm´yi aşar. Bu miktarı güneye doğru gidildikçe azalır, İzmit´te 800 mm´nin de altına düşer (784,6 mm). Samanlı Dağları´nın kör­feze bakan yamaçlarında iklim Karadeniz kıyılarına benzer. Yağış miktarı da bu kesimde farklıdır. Rüzgârlar kışın kuzey ve kuzeydoğudan, yazları ise kuzeydoğudan eser.

KOCAELİ İLİ BİTKİ ÖRTÜSÜ
BİTKİ ÖRTÜSÜ
Kocaeli´nde bitki örtüsü, genelde Marmara Bölgesi özelliğini taşımakla birlikte, kıyısıyla dağlık alanlar arasında önemli farklılıklar görülür. Ayrıca kuzeyden güneye doğru gidildikçe Karadeniz kıyısına özgü bitki topluluklarının yerini Akdeniz bitkileri almaya başlar. Samanlı Dağları ile Karadeniz kıyısı ardındaki alanlar sık ve nemcil ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlar daha çok kayından oluşur; bazı kesimlerde kayına gürgen, kestane ve meşe de karışır. Samanlı Dağları´nın yüksek kesimleri iğneyapraklılarla örtülüdür. İzmit Körfezi´nin kuzey ve doğu­sunda Akdeniz iklimine özgü makilere rastlanır. Eskiden kör­fezin kuzey kıyılarında yaygın olan zeytinlikler kent ve sanayi alanı elde edilmesi amacıyla yok edilmiş durumdadır. Tahrip edilen ormanlık alanlar step bitkileri ve yalancı makilerle kap­lıdır.

1 yorum:

  1. Borgata to host live show inside The Water Club
    Borgata 출장샵 Hotel Casino & Spa 대전광역 출장마사지 on June 2 will be 안성 출장안마 hosting 시흥 출장안마 two concerts in 2019, 오산 출장안마 including “The 100th Anniversary Tour,”

    YanıtlaSil