ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

GÖLCÜK

KOCAELİ İLİ GÖLCÜK İLÇESİ
GÖLCÜK İLÇE TANITIM
gölcük
kocaeli gölcük
gölcük kocaeli
GÖLCÜK İLÇE TARİH
Gölcük ve yöresinin çok eski zamanlara kadar uzanan tarihi bir geçmişi bulunmaktadır . Halıdere mevkiinde bulunan Lahitin ve Yazlık bölgesinde bulunan ılıca hamamının Roma dönemine ,
 Şirinköy civarında bulunan kervansaray ile Saraylı mevkiinde bulunan hamam kalıntılarının Osmanlı dönemine ait olduğu bilinmektedir.
Ayrıca Saraylı Köyü’ nde tarihi Roma ve Bizans mezarları bulunmaktadır. Örcün Köyü’nde II. Beyazıd devrinde bu yörede yaşamış olan ve halk arasında “Sultan Baba” olarak bilinen bir Türk- İslam büyüğünün mezarı vardır.
Kıyısı bataklıklarla kaplı olan yörede Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yoktu. 1878 Harbinden sonra çoğunlukla Artvin yöresinden gelenler ormanlık kesimdeki köylere yerleştiler.
İlçenin tarihi , 1924 yılında Bahriye Vekaleti’ nin kurulup Gölcük’ün tersane bölgesi olarak seçilmesiyle başlamıştır. Kurulan tersanede ilk olarak 1. Dünya Savaşı’ nda mayına çarparak yara alan Yavuz Zırhlısı’nın onarımı yapıldı. Gemi 1927 yılında havuza indirildi.
 1933 yılında Donanma Ana Üssü’nün Gölcük’te kurulmasına karar verildi. Bundan sonra askeri fabrikaların , atölyelerin , tesislerin, işçi evlerinin yapılmasıyla birlikte sahil boyunda yoğun yerleşim başladı. İlçenin adının , tersanenin kurulup , Yavuz Zırhlısının havuzlandığı bölgedeki gölden geldiği söylenmektedir.
09.06.1936 yılında kabul edilen 3012 sayılı Kanun ile ilçe olan Gölcük sınırları içerisinde zamanla Gölcük Belediyesi dışında ( 6 ) belediye daha oluşturulmuş ancak, 22.03.2008 tarihinde yayımlanan 5747 sayılı Kanun ile Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı, İhsaniye, Yazlık, Hisareyn Beldeleri kaldırılarak Gölcük Belediyesine bağlanmıştır. Böylece 7 olan belediye sayısı 1 düşürülmüştür
GÖLCÜK İLÇE COĞRAFYA
Gölcük, Marmara Bölgesi’nde, İzmit Körfezi’ nin en fazla darlaştığı bir kesimde, Körfez’ in Güney kıyısında, 40 derece – 40 saniye Kuzey enlemi, 29 derece – 50 saniye Doğu boylamı üzerinde yer alır.
İlçenin doğusunda İzmit , batısında Karamürsel , güneyinde İznik İlçeleri, kuzeyinde İzmit Körfezi bulunur. Yüzölçümü (199) km2 dir.
Gölcük’ün dar bir sahil şeridinden sonraki arazi yapısı engebelidir.İlçenin güneyi Samanlı Dağları ile çevrilidir.En yüksek tepesi (1119) metre ile Ayvaşa Tepesi ‘dir. Değirmendere , Halıdere , Asar dere , Ulaşlı deresi , Beyoğlu deresi başlıca akarsularıdır.
İlçe yüzölçümünün %60’ ından fazlasını ormanlık alanlar kaplar.Bitki örtüsü içerisinde kayın , gürgen ve meşe türü ağaçlar önemli bir yer tutar . Bölgede Akdeniz ve Karadeniz iklimi arasında bir iklim türü hakimdir. Yazlar sıcak , kışlar ılık ve yağışlıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı (768)mm/m2 dir.
GÖLCÜK İLÇE KÖYLERİ
1.AYVAZPINAR 2.E. FERHADİYE 3.FERHADİYE 4.HAMİDİYE 5.HASANEYN 6.İCADİYE 7.İRŞADİYE 8.LÜTFİYE 9.MAMURİYE 10.MESRURİYE 11.NİMETİYE 12.NÜZHETİYE 13.PANAYIR 14.SELİMİYE 15.SİRETİYE 16.SOFULAR 17.ŞEVKETİYE 18.ÜMMİYE 19.ÖRCÜN 20.SARAYLI
GÖLCÜK İLÇE NÜFUS
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİNDEN ELDE EDİLEN VERİLERE GÖRE 27.01. 2012 TARİHİ İTİBARİYLE
GÖLCÜK ŞEHİR MERKEZİ VE KÖY NÜFUSLARI TOPLAMI
ERKEK
KADIN
TOPLAM
KÖY
Ayvazpınarı
56
47
103
Ferhadiye
129
140
269
Hamidiye
377
377
754
Hasaney
248
212
460
İcadiye
81
77
158
İrşadiye
189
202
391
Lütfiye
137
136
273
Mamuriye
86
84
170
Mesruriye
81
79
160
Nimetiye
66
70
136
Nüzhetiye
186
185
371
Selimiye
278
259
537
Siretiye
148
159
307
Sofular
53
57
110
Şevketiye
77
69
146
Ümmüye
108
91
199
Eskiferhadiye
56
47
103
Panayır
135
138
273
Örcün
234
255
489
Saraylı
309
286
595
KÖY TOPLAMLARI
3.008
2.964
5.972
GÖLCÜK MERKEZ TOPLAMI
69.561
66.393
135.954

Marmara Bölgesi’nde, Kocaeli’ne bağlı bir ilçe olan Gölcük, doğusunda Merkez ilçe, güneyinde İznik, kuzeyinde İzmit Körfezi, batısında Karamürsel ilçesi ile çevrilidir.
GÖLCÜK SULTAN BABA TÜRBESİ